Fra ideer og drømme – til virkelighed

Kunne du tænke dig at skabe opmærksomhed og tiltrækning med en legeplads fuld af vand, sjov og latter?

 

Alle større ideer og tanker skal igennem en vis udvikling og planlægning, før de kan blive til virkelighed og du når i mål med projektet. For at give dig en idé om et muligt forløb, viser vi dig her en række typiske skridt og til sidst kan du bestille et par planlægningsværktøjer.

 

Kontakt Vortex Danmark allerede i dag – vi kan hjælpe dig videre og sikkert i mål.

 

De første skridt

Når du har kontaktet os, opretter vi et internt projekt, der efterhånden vil udvikle sig til fundamentet i den bedst mulige løsning til dit projekt. Dette sker uden forpligtelser eller omkostninger for dig.

 

 

Informationsindsamling

 

Vi vil stille dig en række spørgsmål, så vi kan få en god idé om dine ideer, dine ønsker og de lokale forhold. De første indledende skridt tager vi måske via telefon eller e-mail, men ofte vil vi også meget gerne besøge og se stedet sammen med dig.

 

Vi vil for eksempel også gerne tale om og spørge om pladsforhold, vandforsyning, afløb, farver, aldersgrupper, legeværdier, temaer, økonomi og budget. Det sidste for sikre os, at vi ikke foreslår vilde planer og løsninger, der ikke er realistiske i din verden.

 

Det hele bliver samlet i vores notater, så vi har det hele med, når vi skal designe en løsning.

 

 

Design af forslag, sprayzone og 3D

 

Vore ingeniører, fagfolk og grafikere vil ud fra de indsamlede informationer gå i gang med arbejdet med at designe et eller flere indledende forslag. Det giver alle et bedre grundlag, når de første ideer og udkast efterfølgende skal danne grundlag for dialog og eventuelle tilretninger og justeringer.

 

Undervejs vil vi særligt arbejde med legeværdier og stedets tiltrækningskraft for målgrupperne.

 

 

Kalkulation af økonomien

 

Når du er tilfreds med den foreslåede løsning, vil vi begynde at regne på økonomien, så du kan få en idé om de samlede omkostninger. Derefter kan vi i detaljer tilpasse projektets elementer, så det bliver helt som du eller pladsens ejere ønsker det skal være. Efter vi er blevet enige om alle detaljerne og økonomien, kan vi begynde at udarbejde en tidsplan for udførelsen.

 

 

Tekniske detaljer

 

Undervejs i forløbet har vi måske bedt dig udfylde skemaer, der har med stedets “tekniske” forhold at gøre – afstand til vandforsyning, info om afløb, jord og bundforhold og den slags. Skal løsningen kobles sammen med et eksisterende vandanlæg, for eksempel i en svømmehal eller et friluftsbad, vil vi selvsagt gerne vide noget om dette anlæg og i dialog med teknisk personale og/eller andre leverandører.

 

Vi vil også levere en serie tekniske tegninger, der beskriver konstruktionen, vandforbruget, placeringer af diverse elementer og så videre.

 

 

Håndslag og en skriftlig aftale

 

Når du er helt tilfreds med alle elementer i projektet og økonomien, kan vi udarbejde en aftale og du kan afgive en ordre på levering af projektet. Vi kan derefter straks gå i gang med produktion og planlægning af alle detaljerne.

 

 

Produktion

Langt de fleste Vortex elementer designes, tilrettes og fremstilles specifikt til det enkelte særlige projekt. Almindeligvis går der omkring 3 måneder med fremstilling og levering til installationsstedet, og i denne periode sørger vi for, at alt på stedet bliver gjort klar. Det er for eksempel jord- og fundamentarbejde, rør-arbejde, vandtanke, overløb, afløb og den slags. Undervejs vil vi løbende informere om projektets status.

 

 

Levering og kvalitetskontrol

 

Vi leverer og installerer så effektivt, som overhovedet muligt. Alt bliver sat af, pakket ud og kontrolleret ved ankomsten, så eventuelle transportskader opdages med det samme. Vi monterer, forbinder og tester løbende. Og når alt er på plads, tester vi også sekvenser og funktioner.

 

Når alt er sat fast og fungerer perfekt, går vi det hele igennem med det tekniske personale. Vi udleverer også de tekniske specifikationer og skriftlig vejledning i anlæggets drift og vedligehold.

 

 

Klar til leg – slip vand og begejstring løs!

 

 

Lyst til at høre mere om mulighederne?

Skriv til info@vortex-intl.dk

 

 

PS

Vortex står gerne for det hele undervejs, men vi kan også samarbejde med andre fagfolk og indgå i alverdens projekter. Du er selvsagt også meget velkommen, hvis du vil have os til at bidrage til dit projekt – uanset om du er:

Arkitekt

Landskabsarkitekt

Gartner

Byplanlægger

Halleder

Leder af en svømmehal eller et friluftsbad

Lejrchef eller indehaver af en campingplads

Hoteldirektør

Tilknyttet en boligforening

Administrerer et butikscenter

… eller hvem du end er.

 

Eneste “krav” er, at du ikke må lide for voldsomt af vandskræk …

😉